فهرست کتاب ها درباره تاریخ ساسانی

0 امتیاز
97 بازدید
آغاز گفتمان مهر 25, 1396 در گذشته ی ایران از سوی pooya (74 امتیاز)
ویرایش شده مهر 25, 1396 از سویpooya
درود

من  درباره ایران در دوران ساسانی و به خصوص پایان این شاهنشاهی و یورش تازیان مطالعه می کنم.

تا به حال این کتاب ها را به پارسی خوانده ام:

ایران در زمان ساسانیان - آرتور کریستین سن (اثری سترگ و جامع. اثر کلاسیک با دقت و جزئیات مثال زدنی)

دو قرن سکوت (اثر کلاسیک و میهن پرستانه اما از نظر تاریخی اما نه چندان جامع و دقیق. )

ایران در آستانه هجوم تازیان - کولسینکف (دقیق و عالمانه اما در بازه محدود تاریخی)

عصر زرین فرهنگ ایران - ریچارد فرای (بخش مربوط به آخر کار ساسانیان و هجوم تازیان مختصر است و نه چندان دقیق. روشن است نویسنده بیشتر به فرهنگ اسلامی علاقه دارد تا ایران پیش از اسلام)

به دنبال کتاب های تاریخی معتبر دیگر در مورد این برهه به خصوص در مورد سالهای آخر ساسانی، هجوم تازیان و قرن اول هجری هستم. از یاری دوستان فرهیخته انجمن سپاسگزار خواهم شد.

1 پاسخ

+1 امتیاز
پاسخ داده شده مهر 25, 1396 از سوی فرزند ایران (1,218 امتیاز)
درود بر شما

کتاب هایی که تاکنون خوانده اید خوب و دانشمندانه نوشته شده اند و رویدادهای زمان پادشاهی ساسانیان و چندوچون شکست سپاه ساسانی از تازیان را پوشش داده اند .

پیشنهاد من خواندن شاهنامه بخش ساسانیان است که به گفته ی شاهنامه شناسان و تاریخ پژوهان برترین و ژرفترین بن مایه پیرامون تاریخ ساسانی همانا شاهنامه ی فردوسی است که برگرفته از خدای نامک باستانی است . شگفتی گفتار شاهنامه در بخش ساسانیان اینجاست که با اینکه بن مایه ایرانی است و نگارشگران خدای نامک در دوران ساسانی نیز ایرانی بوده اند اما رویدادها را بی آنکه بخواهند چشم بسته از ساسانیان پشتیبانی کنند ، نگاشته اند و بدی ها و تلخی ها را نیز بنگارش در آورده اند ، همتراز با چیزی که امروزه "تاریخ نگاری بدون جانبداری و تعصب " می نامند .

شکست سپاه ایران از تازیان در شاهنامه ، برگرفته از داده های ایرانی است و دیگرگونیهایی اندک با گزارشهای آمده در دیگر بن مایه ها دارد .

حمدالله مستوفی نیز پایان کار ساسانیان و نبرد انان با سپاه عرب ها را به نظم در آورده است که بن مایه ی گفتارش با فردوسی دیگرگونی هایی دارد و بیشتر به گزارشهای تاریخ طبری می ماند .
...