سلطان محمود و نخستین چامه‌ی شاهنامه

0 تراز
122 بازدید
آغاز گفتمان مهر 16, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود بر شما باد.
آیا نخستین چامه‌ی شاهنامه به پیرایش استاد خالقی را برایم می‌نگارید؟ آیا مانی بیت‌های آن را نیز میتوانید نگاشتن؟
آیا فردوسی چامه‌ای برای ستایش سلطان محمود غزنوی، سروده است؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده مهر 17, 1396 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

درود بر شما

1 - نخستین گفتار از شاهنامه ی فردوسی در پیرایش استاد خالقی مطلق (ویرایش نخست) :

شاهنامه استاد خالقی

شاهنامه استاد خالقی

 

هر کدام از بیت ها را در نمی یابید بفرمایید تا درون مایه ی آن را روشن سازم.

2 - آری فردوسی بزرگ چند بیتی در ستایش سلطان محمود غزنوی سروده است و در همه ی دستنویس های کهن شاهنامه این بیت ها آمده است و در پیرایش استاد خالقی مطلق نیز پدیدار است . تنها پیرایشی که این بیت ها را از آن فردوسی نمی داند ، پیرایش استاد فریدون جنیدی است .

فردوسی برای گسترش و همه گیر شدن شاهنامه می باید آنرا به نام پادشاهی می کرده است و در آنزمان پادشاه بگونه ای جایگاه انتشارات و پشتیبانان مالی امروزی را داشته است که پادشاهان برای پذیرفتن یک کتاب و پشتیبانی کردن از آن شرط کرده بودند که باید کتاب بنام آنها و با ستایش آنها همراه شده باشد . بنابراین فردوسی نیز مانند دیگر سرایندگان چاره ای جز انجام این کار نداشته است .هر چند فردوسی زیرکانه در چند جای شاهنامه سلطان غزنوی را نکوهش کرده و پایگاه وی را پایین آورده است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در شاهنامه از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
...