بیت دویم شاهنامه

0 تراز
107 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود.
نگر شما درباره‌ی بیت دویم شاهنامه چیست؟
خداوند نام ا خداوند جای/خداوند روزی ده رهنمای
.
استاد جنیدی این بیت را افزوده می‌دانند ولی استاد خالقی نه.
نگر شما؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 1, 1396 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما

کار استاد فریدون جنیدی در زمینه ی پژوهش در فرهنگ و ادب ایران بسیار ستودنی است و همه ی پژوهندگان بگونه ای خود را وامدار این استاد بزرگ می دانند اما در پیرایش شاهنامه ، کار استاد خالقی مطلق بهتر و ژرف تر از استاد جنیدی بوده است .

بیت دویم شاهنامه سروده ی خود فردوسی بزرگ است و در همه ی دستنوشت های کهن شاهنامه و همه ی پیرایش های شاهنامه از آغاز تاکنون آمده است . استاد جنیدی بر این باور است که آوردن " خداوند جای" نمی تواند سخن فردوسی باشد .

خداوند نام و خداوند جای

"نام و جای " در این بیت بمعنی دارنده  یا صاحب "جاه و مقام " است . که از ویژگی های خداوند است .

"خداوند" در گفتار فردوسی بمعنی " آفریننده " نیز آمده است .
دارای دیدگاه شهریور 1, 1396 از سوی ورجاوند (739 تراز)
سپاس از شما

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در شاهنامه از سوی بردیا خادمی
...