واکنش استاد فریدون جنیدی به بسته شدن آموزشگاههای زبان پارسی در ازبکستان

+1 تراز
39 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 1, 1396 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
فریدون جنیدی : فرزندان رودکي سمرقندي در شهرهاي سمرقند، بخارا، تاشکند و ترمذ مجبورند زبان ازبکي بخوانند و از خواندن فارسي محروم اند. . من معتقدم زبان فارسي زبان فرهنگي جهان است. اين زبان مستقيم با کهن ترين زبان آريايي جهان که زبان اوستايي است، پيوند دارد. برترين پديده هاي فرهنگي جهان به اين زبان نوشته شده اند.. در ايالت بخارا به چهار شهر بزرگ ايراني سمرقند، بخارا، تاشکند و ترمذ، با سياست يکي از ديکتاتورهاي تاريخ (استالين) نام «ازبکستان» دادند و فرزندان رودکي در آن شهرها مجبورند زبان ازبکي بخوانند و آخرين مدرسه هاي فارسي زبان در ازبکستان بسته شد. ازبکستان بايد اجازه بدهد فرزندان رودکي سمرقندي فارسي بخوانند و جمهوري تازه سال آذربايجان بايد اجازه بدهد تالش ها و تات هاي ايراني نژاد، فارسي بخوانند.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 28, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
...