که رستم یلی بود در سیستان ... آیا این بیت از فردوسی است ؟

0 تراز
6,923 بازدید
آغاز گفتمان تیر 28, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
سلام و درود

سوالی که برام پیش اومده این هست که مگر نه این است که رستم شخصیت بسیار بزرگ تاریخی بوده و فردوسی هم در شاهنامه رستم رو خیلی ستایش کرده پس چرا این بیت رو درباره رستم گفته و در واقع شخصیت رستم رو پایین آورده ؟

که رستم یلی بود در سیستان - منش کرده ام رستم داستان

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده تیر 28, 1396 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
برگزیده شده آذر 6, 1396 از سوی محمود
 
بهترین پاسخ
درود بر شما

این بیت از فردوسی نیست و در شاهنامه نیامده است .

این بیت در هیچیک از نسخه های برتر و کهن شاهنامه نیست و تا 500 سال پس از فردوسی ( قرن دهم ) در هیچیک از دستنویس های شاهنامه نیز آورده نشده است ، این بیت در نسخه بدل های پیرایش استاد خالقی مطلق از شاهنامه نیز دیده نمی شود . پس از قرن دهم گاه گاه بگونه ی پراکنده از سوی دیگر سراینده ها از زبان فردوسی آورده شده است که نکته ی دارای ارزشی بشمار نمی آید .افزون بر این هر کس شاهنامه را از آغاز تا پایان خوانده باشد و با آهنگ سخن فردوسی بزرگ آشنا باشد می داند که شیوه و آهنگ این بیت با سخن فردوسی همخوانی ندارد .

همانگونه که شما نیز در بخشی از پرسش خود فرموده اید ، رستم ابرمرد و پهلوان دلاور ایران زمین در شاهنامه ستایش شده است :

شگفتی بگیتی ز رستم بس است        کزو داستان در دل هر کس است

جهان آفرین تا جهان آفرید              سواری چو رستم نیامد پدید

رستم در شاهنامه حتی بارها از سوی دشمنانش نیز ستایش شده است و بزرگی و رادمردی او بر هیچکس پوشیده نبوده است .در هنگامه ی نبرد رستم و اسپندیار ، پشوتن برادر اسپندیار برای گفتگو و رایزنی به نزد رستم می رود و درباره ی نبرد با اسپندیار با او سخن می گوید ، پشوتن پس از بازگشت از نزد رستم به اسپندیار چنین می گوید :

شنیدم همه هر چه رستم بگفت       بزرگیش با مردمی بود جفت

نساید دو پای  ورا بند تو            نیاید سبک سوی پیوند تو

سوار جهان پور دستان سام        به بازی سراندر نیارد به دام

چنو پهلوانی به گردنکشان         ندادست دانا به گیتی نشان

چگونه توان کرد پایش به بند         مگوی آنکه هرگز نیاید پسند !

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...