ناهمسانی ی «خودxvad» و «خویشxviš»

+1 تراز
57 بازدید
آغاز گفتمان تیر 8, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در تیر 28, 1396 از سوی ВОСПУҲР
خود، هنباز فرانام (ضمیر مشترک) است و با همه ی فرانامان به کار رود (من خود، تو خود، او خود، ما خود، شما خود، ایشان خود) : من خود این را نوشته ام
افزودن پَیوستَگ فرانام به «خود» نادرست نِماید(به نگر میرسد) (من خودم این را نوشته ام، خودم این را نوشته ام )
خویش، فرانام  دارَه‌یک dâraik (=ملکی - دارَه = ملک - دارایی= مالکیت) است و با همه ی فرانامان به کار رود (من داس خویش را به تو میدهم - با پای خویش رفتم)
این چه کس-ی را خویش است؟ (این مال کیست؟)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
...