چرا سیمرغ در کشتن اسفندیار به رستم کمک کرد؟

0 تراز
517 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 8, 1396 در شاهنامه از سوی علي
سلام
آيا سيمرغ بدليل كشته شدن جفتش در يكي از خانها توسط اسفنديار به رستم كمك كرد تا اسفنديار رو بكشه؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 8, 1396 از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)

درود بر شما

شاهنامه چنین چیزی به ما نمی گوید . سیمرغ با آنکه جفتش بدست اسپندیار کشته می شود با کشته شدن اسپندیار بدست رستم همداستان نیست و می کوشد رستم را از نبرد با اسپندیار رویگردان کند .

بپرهیزی از وی نباشد شگفت /  ترا از من اندازه باید گرفت

که آن جفت من مرغ با دستگاه  /  به دستان و شمشیر کردش تباه

اگر با من اکنون تو پیمان کنی  /  سر از جنگ جستن پشیمان کنی

نجویی فزونی بر اسپندیار  /  گه کوشش و جستن کارزار

کنی لابه او را تو فردا به پیش  /  فدی داری او را تن و جان خویش

ور ایدونک او را بیامد زمان  /  نیندیشد از پوزشت بی گمان

پس آنگه یکی چاره سازم ترا  /  به خورشید سر برفرازم ترا

بر بنیاد بیت های بالا و همچنین دیگر بیت های این بخش از شاهنامه روشن می شود که سیمرغ رستم را پند می دهد که با اسپندیار نجنگد زیرا او را نیرومند و رویین تن و نماینده ی دین زرتشت و سرباز ایران می داند و به رستم می گوید که سرنوشت جفت مرا ببین و با اسپندیار نجنگ و از در آشتی و لابه و سازش در آی ( زیرا هر کس اسپندیار نماینده ی دین زرتشت را بکشد روز خوش نمی بیند) اگر پذیرفت که هیچ اگر نه دیگر زمان مرگش فرا رسیده و خودش خواسته است و من هم چاره ی کشتن او را به تو خواهم آموخت .رستم نیز چنین می کند :

چو بشنید رستم دلش شاد شد  /  وُ ز اندیشه ی بستن آزاد شد

بدو گفت کز گفت تو نگذرم  /  وُ گر تیغ بارد هوا بر سرم

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در شاهنامه از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
...