نام درست دریاچه ی خزر

+1 تراز
83 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در 6 بهمن 1397 از سوی ВОСПУҲР
اندر کهن نام این دریاچه گرگان (وهرکانه؟) بوده است. پس از آن به نامان دریاچه ی آبسکون، تبرستان، مازندران، خزر، گلیوشالان، اکفوده، کاسپین نامیده شده است. میپندارم بهتر است آن را دریاچه (یا دریا) ی گرگان بنامیم.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
...