نام درست دریاچه ی خزر

+1 تراز
91 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
ویراست در 6 بهمن 1397 از سوی ВОСПУҲР
اندر کهن نام این دریاچه گرگان (وهرکانه؟) بوده است. پس از آن به نامان دریاچه ی آبسکون، تبرستان، مازندران، خزر، گلیوشالان، اکفوده، کاسپین نامیده شده است. میپندارم بهتر است آن را دریاچه (یا دریا) ی گرگان بنامیم.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 19 مهر 1398 از سوی مرزبان (146 تراز)
دریای خراسان یا دریای تبرستان یا دریای قزوین

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
...