ایران سرزمین-ی شش یا هفت هزارساله نیست

0 تراز
230 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
آریایکان تازه نزدیک به چهارهزار سال پیش به هندوستان و ایران رسیدند. آن زمان کشور یا سرزمین-ی به نام ایران نبود کمابیش شش هزار سال پیش اروپایکان و ایرانیکان از هم جدا نبودند. مردمان بومیک ایران آریایک نبودند و نتوان ایشان را ایرانیک نامیدن.

1 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 7, 1396 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)

درود بر شما

در چند سال گذشته بنا بر پژوهش های گوناگون روشن شده است که کوچ آریاییان از بیرون به ایران ریشه و بن مایه ی روشن و درستی ندارد و وارونه ی آن از کوچ ایرانیان (آریاییان) از ایران به دیگر سرزمین ها در بن مایه های کهن ایرانی بسیار یاد شده است .

شاهنامه نمایان می سازد که آریاییان در زمان فریدون سه بهره می شوند و دو گروه از آریاییان بنام های سلم و تور به دیگر سرزمین ها می روند .

آریاییان سلمی به باختر (غرب) رفتند و آریاییان توری به توران زمین و آریاییان ایرجی در ایران ماندند و ما اکنون ایرجی هستیم .

در همین زمینه پیشنهاد می کنم کتاب های " زندگی و مهاجرت آریاییان بر بنیاد گفتارهای ایرانی " و "داستان ایران " نوشته ی استاد فریدون جنیدی را بنگرید.

همچنین می توانید به جستارهای زیر نگاهی داشته باشید :

http://www.mehremihan.ir/iranian-history/1505

http://www.mehremihan.ir/news-and-reports/94-cultural-news/3235

http://www.mehremihan.ir/ebook/2343

 

دارای دیدگاه اردیبهشت 10, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ایرانپرستی خواجگان فریدون جنیدی و فاروق صفیزاده را میستایم بژ برنایشتی را دوست ندارم. تا آنجا که میدانم پاشَنَه-ای (مدرک pâšana )نشان دهنده ی کهنی بیشتر از چهارهزارساله ی آریاییکان اندر ایران یافته نشده است. اگر از چیز یا پاشنه -ای آگاهی دارید  مرا به آگاهانید تا آن را بررسی کنیم.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 11, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1397 در سرزمین ایران از سوی داود
...