بخشان-ی از سرزمین کهن آریایکان اکنون اندر چنگ ترکان و مغولان زردپوست چشم بادامیک است

0 تراز
133 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در گذشته ی ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
از دریاچه ی خوارزم تا دریا ی سیاه را سرزمین نخستین آریایکان (هند-و-اروپایکان) پندارند.اکنون اندر این سرزمین ترکان ازبک، کازاخ، تاتار، باشکیر، چوواش و مغولان کالموک زیوند.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 22, 1396 از سوی pooya (112 تراز)
خب که چی؟ برویم از در چنگ شان بدر آوریم؟‌

اگر به قدر کافی به گذشته برگردیم همه ی ما از گونه پریمات دو پای مهاجر بوده ایم. خواستگاه همه مان آفریقاست و انبان ژنتیک همه مان ۹۹.۹ درصد یکسان است. پس بهتر است با چشم باز به تاریخ بنگریم و خویشتن را به پلیدی نفرت نژادی نیالاییم.
دارای دیدگاه خرداد 24, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در خرداد 27, 1396 از سوی ВОСПУҲР
اگر من به آیم هر چه اندر خانه دارید را بدزدم  و  چند تن از خانواده تان را هم بکشم آیا میتوانید دندان روی جَگر بنهید  و از کارم چشم بپوشید؟ آیا مردم میتوانند از باور دینیکشان (نمونه سوگمندی برای پیشوا حسین (درود بر او)) دست بردارند؟ آیا هُده (حق) گیرشناک (گرفتنی) نیست شاید فراموششناک (فراموشیدنی) است؟

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 236 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...