لطفا این متن پهلوی را ترجمه و آوا نگاری کنید

+1 تراز
569 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 20, 1396 در زبان و گویش از سوی Hasan Rafiee

لطفا متن زیر را ترجمه و آوا نگاری کنید 

5 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده فروردین 26, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
برگزیده شده فروردین 27, 1396 از سوی فرزند ایران
 
بهترین پاسخ
درود
این نیایش اشم وهو به زبان اوستاییک و نویسمان دیندبیره (اوستاییک) است.

کمابیش اینگونه بخوانید (این برگردان به نویسمان لاتین 100% درست نیست)
ašem0vohu.vahištem.asti
uštâ.asti.uštâ.ahmâi
hyat.ašâi.vahištâi.ašem

راستی بهترین نیکی است (و هم مایه ی) رستگاری است. رستگاری از برای کسی است که راست و خواستار بهترین راستی است.
از نسک خرده اوستا نوشته ی ابراهیم پورداود
+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1396 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

درود بر شما

شما با نگرش بر الفبای پهلوی زیر می توانید این نوشتار را بپارسی برگردانید .

الفبای پهلوی

 

از کتاب نامه ی پهلوانی - استاد فریدون جنیدی

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 29, 1396 از سوی Hasan Rafiee
سلام بسیار ممنون از همکاری و مساعدت شما پیوسته پایدار باشید
0 تراز
پاسخ داده شده آبان 22, 1398 از سوی پوراندخت

سلام امکان دارد نام پوراندخت تنها پادشاه زن در ایران را با حروف پهلوی بفرمایید؟

+1 تراز
پاسخ داده شده آبان 23, 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)

درود پیشکش به شما (از راست به چپ)

Purandoxt   پوراندخت

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
4 پاسخ 92 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...