لطفا این متن پهلوی را ترجمه و آوا نگاری کنید

0 تراز
367 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 20, 1396 در زبان و گویش از سوی Hasan Rafiee

لطفا متن زیر را ترجمه و آوا نگاری کنید 

3 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده فروردین 26, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
برگزیده شده فروردین 27, 1396 از سوی فرزند ایران
 
بهترین پاسخ
درود
این نیایش اشم وهو به زبان اوستاییک و نویسمان دیندبیره (اوستاییک) است.

کمابیش اینگونه بخوانید (این برگردان به نویسمان لاتین 100% درست نیست)
ašem0vohu.vahištem.asti
uštâ.asti.uštâ.ahmâi
hyat.ašâi.vahištâi.ašem

راستی بهترین نیکی است (و هم مایه ی) رستگاری است. رستگاری از برای کسی است که راست و خواستار بهترین راستی است.
از نسک خرده اوستا نوشته ی ابراهیم پورداود
+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1396 از سوی فرزند ایران (2,017 تراز)

درود بر شما

شما با نگرش بر الفبای پهلوی زیر می توانید این نوشتار را بپارسی برگردانید .

الفبای پهلوی

 

از کتاب نامه ی پهلوانی - استاد فریدون جنیدی

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 29, 1396 از سوی Hasan Rafiee
سلام بسیار ممنون از همکاری و مساعدت شما پیوسته پایدار باشید
...