افسانه ی پارسیک سره، آیا سره‌گرایی خنده‌دار است؟

0 تراز
92 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
فریانگ = محبوب (friyânag hamriša bâ friend)
اگر پارسیک سره افسانه است ما هر چه بیشتر به این افسانه نزدیک خواهیم شدن. افسانه بودن یا نبودن پارسیک سره چیز-ی از کوششمان نکاهاند. میانه‌روی نیز ما را اندر تنگنا نهد. سره‌گرایی برابر افراطگرایی نیست. سره‌گرایی برابر با کوشش بیپایان و بیمرز برای هرچه بهتر کردن زبان فریانگمان است. ما شکوه پارسیک را به اوج خواهیم رساندن. خنده ی نادانان بر دانایان چیز-ی تازه نیست.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 1, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
...