برابر پارسی واژگانی که برابر پارسی ندارند

+2 تراز
69 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی
درود بر شما

    به جای واژگان بیگانه ای همچون کیلوگرم ، گرم ،سانتی متر ، متر و ... چه واژه هایی می توان به کار برد؟

      آیا در آینده،  برابر پارسی برای آن ها ساخته خواهد شد؟

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران
درود بر شما

گاهی پیش می آید که هر چه پژوهش می کنیم و می گردیم برابر واژه را نمی یابیم این بدان شوند است که آن واژه نام می باشد و در تاریخ ایران پیشینه ای نداشته و یا ابزاری است نو ساخته که بدست بیگانگان ساخته شده است .

در این هنگام ناچاریم یا همان نامواژه را بکار ببریم ، یا بن مایه ی آن را دگرگون کنیم برای نمونه می باید تراز سنجش بر بنیاد کیلوگرم را به تراز سنجش ایرانی دگرگون کنیم و در داده های تاریخی بدنبال سنجش گر های ایران باستان بگردیم .

تراز های گوناگونی برای سنجش و وزن گیری در ایران بوده است که با بکارنبردن آنها ناچار به بهره گیری از ترازهای بیگانگان شدیم و اکنون نیز بازگشت به همان سنجش های ایرانی نیازمند ساخت دستگاه های نوین و پس از آن بهره گیری از واژه های ایرانی سنجش است .

ناگفته نماند که می توان برای همین واژه های بیگانه هم برابر ساخت اما کمی دیر شده است و فرهنگستان می باید در همان آغاز درون شدن این واژه ها به میان ایرانیان برای آنها برابر می ساخت و اکنون نیز ساختن واژه سودی ندارد آنهم اگر بشود واژه ی ساده و درستی ساخت.
+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی ВОСПУҲР
تنها کسانی که بسیار زباندان باشند و همۀ وندان را درستانه بدانند و ذوق واژه سازی درست نیز داشته باشند برابر هر واژۀ بیگانه را خواهند یافت.
+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی mziefum1372 (234 تراز)
درود بر شما

برخی واژه ها جهانی هستند . یعنی در همه ی زبان های جهان به یک شکل کار می روند . مانند یکاهای فیزیکی و نلم سیاره ها ، نام ذره های بنیادی و ... این واژه ها را گروهی از دانشمندان در رشته های دانشی گوناگون برنهاده اند . بسیاری از این واژه ها برگرفته از نام دانشمندی است. برای نمونه واژه ی فارانهایت یا ولت و ... که نباید آن را برابرسازی نمود.
دارای دیدگاه خرداد 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
چرا "نباید"؟ اگر کس-ی توانست چه؟

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 98 بازدید
0 تراز
3 پاسخ 242 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 159 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...