دلیل پیاده رفتن رستم به جنگ با اشکبوس

0 تراز
663 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 16, 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
معنی این بیت و البته دلیلی خط به خط از شاهنامه برای پیاده رفتن رستم به جنگ با اشکبوس میخواستم?

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده بهمن 16, 1395 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)

درود بر شما

بهتر بود بیت هایی که جویای درون مایه ی آنها هستید را می آوردید تا بهتر بتوانیم پاسخ شما را بدهیم اما بهر روی شوند پیاده رفتن رستم به جنگ با اشکبوس این است که رستم چون از راه درازی آمده بود و خود و رخش را مانده و کوفته می دید از سپاهیان ایران خواهش کرد که اگر می توانند کمی به او پروانه (فرصت) دهند تا ماندگی راه را از تن بیرون کند و سپس با ارزیابی سپاه و آرایش جنگی دشمن ، به کارزار بپردازد . از این روی چون رخش را آماده ی جنگ ندید بناچار چون دید کسی از سپاه ایران یارای جنگیدن با اشکبوس را ندارد ، خود پیشگام شده و با همان پای پیاده به نبرد با اشکبوس رفت .

کنون سم این بارگی کوفتست                  ز راه دراز اندر آشوفتست

نیارم برو کرد نیرو بسی                    شدن جنگ جویان به پیش کسی

 

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در شاهنامه از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 8, 1396 در شاهنامه از سوی علي
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
...