بیرونیک ایران یا ایران بیرونی کجاست؟

+1 تراز
101 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 11, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
بیرونیک ایران اندر کشوران افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان (بخش رپیتواییک (بلوچستان)، بخش خوربریک(پشتو) )، ترکمنستان، کازاخستان (بخش رپیتواییک)، اراک (بخش اپاختریک و اِسکِکرانیک (شرقی))،  ترکیه (نیمۀ اسککرانیک)، آران (آذربایجان) است.
کردستان اندر کشوران ترکیه، سورستان (سوریه)، اِراک (عراق) کردستان بیرونیک نامیده شود. سرزمین کردستان اندر این سه کشور، کردستان اندرونیک نیز تواند نامیده شدن.
کشور گزودیک ترکیه دارای سه بخش ایرانیک (کردیک)، ارمنیک، یونانیک است
کشور پاکستان دارای دو بخش ایرانیک(بلوچ و پشتو) و هندیک (سندیک و پنجابیک) است
کشور اراک دارای دو بخش ایرانیک(کردان و دیگر ایرانیکان) و اربیک است
برای آگاهی
(اندر اپاختر یونان استان مَکِدُنستان (مقدونیه) اندرونیک هست که با کشور مکدنستان هممرز است.
اندر اپاختر چین استان مغولستان اندرونیک هست که با کشور مغولستان هممرز است.)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1397 در سرزمین ایران از سوی داود
0 تراز
0 پاسخ
...