نام های پارسی هرپاسپ ها

0 تراز
98 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
دوباره دسته بندی کردن اردیبهشت 10, 1395 از سوی ورجاوند
درود

خواهشمندم نام های پارسی هرپاسپ ها را نام ببرید.

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 11, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در آبان 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР
تیر (تیشتر)- اَناهید- زمین - وهرام -هرمَزد-کَیوان (پارسی؟)    برای ارانوس و نپتون باید بیشتر جستن و اندیشیدن.
برای آن که نامهای اختران با دیگر نامها (مانند نام ماهها) هممانند نباشد بهتر است نگارۀ کهنتر و درستتر آنها را به کار بریم. نمیدانم درست است به جای تیر، تیشتر را به کار بریم؟. به جای بهرام، وهران یا وهرام  و هرمزد را تنها برای این اختر به کار بریم و هنگام سخن گفتن از خدای زرتشتوندان اهورَمزدا را به کار بریم. پُرگیس (برجیس) هم برای مشتری آمده است.
0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 11, 1395 از سوی بی نام

درود بر شما - جُستار زیر را بنگرید :

نام های پارسی سیاره ها

دارای دیدگاه اردیبهشت 11, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود
بنابراین اورانوس و نپتون و پلوتو برابر پارسی ندارند؟
دارای دیدگاه اردیبهشت 11, 1395 از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)
ویراست در اردیبهشت 11, 1395 از سوی Mahdi Kamali
پلوتو جزء سامانه خورشیدی نیست
و سال هاست که خط خورده .
و خب تا آنجایی که دانش من قد میده ،تا آن زمان ،تنها همین هفت روان گوی شناسایی شده بوده اند و کسی اصلن از وجودشان آگاهی نداشته که بخواد ناگذاری هم بکنه .
دارای دیدگاه اردیبهشت 12, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
نوشتن به زبان ناشکسته بایا است
دارای دیدگاه اردیبهشت 12, 1395 از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)
دانه معنی بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی مهدی کمیجانی
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...