درست خواندن چامه سعدی

0 تراز
74 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
نمایش از نو اردیبهشت 11, 1395 از سوی فرزند ایران
درود

چامه های سعدی را که در پایین نوشته ام را باید چگونه خواند؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

یا...

بنی آدم اعضای یک دیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 10, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما
با انکه ضبط "یک پیکرند" زیباتر می نماید اما دست نوشته های کهن ضبط "یکدیگرند" را دارند و ما نمی توانیم بنا بر پسند خود بیت را دگرکون کنیم
دارای دیدگاه اردیبهشت 10, 1395 از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)
بنی آدم ضبط یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند ؟!
این هست ؟!
دارای دیدگاه اردیبهشت 11, 1395 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
درود بر شما
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
این گفتار درستین سعدی است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 25, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 16, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
...