درست خواندن چامه سعدی

0 تراز
83 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
نمایش از نو اردیبهشت 11, 1395 از سوی فرزند ایران
درود

چامه های سعدی را که در پایین نوشته ام را باید چگونه خواند؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

یا...

بنی آدم اعضای یک دیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 10, 1395 از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)
درود بر شما
با انکه ضبط "یک پیکرند" زیباتر می نماید اما دست نوشته های کهن ضبط "یکدیگرند" را دارند و ما نمی توانیم بنا بر پسند خود بیت را دگرکون کنیم
دارای دیدگاه اردیبهشت 10, 1395 از سوی Mahdi Kamali (68 تراز)
بنی آدم ضبط یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند ؟!
این هست ؟!
دارای دیدگاه اردیبهشت 11, 1395 از سوی فرزند ایران (2,067 تراز)
درود بر شما
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
این گفتار درستین سعدی است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 83 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 269 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...