آیا نام هایی همانند طهمورث که در شاهنامه نیز به کار رفته اند، از واژگان تازی هستند؟

+1 تراز
123 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود بر شما

      آیا نام هایی همانند طهمورث ، کیومرث و... که گاهی به گونه دیگر نیز می نویسند ، از واژگان تازی هستند؟

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
ویراست در فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران
درود بر شما

این نام ها ریشه در زبان های اوستایی و پهلوی دارد و 100% ایرانی است . از آنجا که نویسندگان پسین شاهنامه زیر نفوذ زبان عربی بوده اند گاه گاه برخی واژگان را با ط ظ ودیگر حروف عربی نوشته اند .

واژه ی طهمورث در شاهنامه ی استاد خالقی مطلق به گونه ی طهمورت آورده شده است و درست هم می باشد .

واژه کیومرث نیز به گونه ی گیومرت می باشد که به معنی زنده ی میرا یا جاندار میرا (زنده ای که خواهد مرد ) می باشد که ویژگی مردم (آدمی) است .

این نام ها همگی در خدای نامه باستانی ایران بوده است و پس از رسیدن به دست فردوسی بزرگ در شاهنامه آورده شده است و پیوندی با زبان تازی ندارد .
دارای دیدگاه فروردین 22, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
گیومرت  = زیوندۀ ی میرا Gayomart
+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 22, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
طهمورث اندر اوستایی taxmaurupa است. اوروپه همان روباه است. بخش نخست را اندر واژۀ رستم rutstahm نیز توان دیدن.
...