آیا پادشاهان پیشدادی ،افسانه اند؟

0 تراز
119 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 17, 1395 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
هزاران درود بر شما

      برخی می گویند که پادشاهان پیشدادی هرگز در این جهان نبوده اند و افسانه ای بیش نیستند. آیا درست است؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 18, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

پیشدادیان دوره ای در پهنه ی بزرگ فلات ایران فرمانروا بوده اند و داده های تاریخی همگی نشان از دوره ی فرمانروایی آنان است . در کتاب های تاریخی گوناگون نام این پادشاهان آورده شده است و رویدادهای زمان آنان نیز گزارش شده است.

بهترین بن مایه برای شناخت این دوره از پادشاهی ایرانی ، شاهنامه ی فردوسی است که بسیار موشکافانه به گزارش دوره ی پادشاهی آنان پرداخته است .

با نگرش بر کهن بودن این دوره ی تاریخی از زمان ما،دور نیست که افسانه هایی نیز بدان آمیخته شده باشد که این شوندی برای افسانه پنداشتن فرمانراویان پیشدادی نمی باشد .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 971 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 77 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...