همانندی کورش بزرگ با کیخسرو ؟

0 تراز
188 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 4, 1395 در بزرگان ایران از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

درود

استاد خالقی مطلق شاهنامه پژوه برجسته ی کشورمان بر این باور است که کورش بزرگ همان کیخسرو شاهنامه می باشد . برای آشنایی بیشتر با دیدگاه ایشان نوشتار زیر پیوست گردیده است .

کیخسرو و کوروش - جلال خالقی مطلق

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی mziefum1372 (234 تراز)
استاد فریدون جنیدی در نوشته ای کورش را با داراب در شاهنامه یکی می داند . نوشتار در مهرمیهن موجود است . آن را نگاهی بیندازید ...
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 7, 1396 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)

آنگونه که شما دوست گرامی فرموده اید ، اگر هنگامه های پادشاهی در شاهنامه را در کنار دیگر داده های تاریخی بسنجیم به همین برآیند می رسیم که زمان پادشاهی کورش هخامنشی می باید برابر با زمان فرمانروایی همای و داراب در شاهنامه باشد . به شوند کمبود داده های تاریخی در خدای نامه و سپس شاهنامه پیرامون پادشاهی هخامنشیان و اشکانیان ، نام پادشاهان بگونه ی ریز به ریز نیامده و کمی کلی تر آورده شده است . استاد جنیدی بر این باور است که فرمانروایی داراب دربرگیرنده ی رویدادهای هنگام پادشاهی کوروش و کمبوجیه است که آن را هنگامه ی کورشیان می خواند و پادشاهی دارا را آغاز فرمانروایی داریوش یکم و فرزندانش بشمار می آورد .

به هر روی گروهی دیگر از پژوهندگان اینگونه سنجش ها را نمی پذیرند و باور دارند که رویدادهای تاریخی و هنگامه های فرمانروایی در شاهنامه به هم آمیخته شده است و با نام هایی دیگرگون آورده شده است . ازین روی خواندن و بررسی کردن دیدگاه های پژوهشگران گوناگون می تواند ما را در رسیدن به برآیندی روشنتر ، یاری رساند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 241 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...