گسسته و پیوسته نویسی

+2 تراز
92 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در اردیبهشت 2, 1395 از سوی ВОСПУҲР
کدام تکواژان و واژگان را باید پیوسته و کدام را گسسته نوشتن؟
پَیوستَه : پیشوندان و پسوندان و نشانۀ الفنج (جمع) و واژگان آمیخته ( چه مشتق (مانند: گریه) چه مرکب (مانند : دستها، زبانشناسی، میشویم، میبرانگیزم، ))
گسستَه : گروههای اسمی و فعلی و قیدی و نشانۀ اضافه 'ا ِ (e)' و حرف عطف 'و (o)' و  نشانۀ مفعولی 'را'

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1395 از سوی اوهردخت (67 تراز)
سپاسگزارم.خسته نباشید

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اسفند 1397 در زبان و گویش از سوی سپهر ساسانی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
0 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...