خانه فردوسی بزرگ

0 تراز
152 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 1, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)

درود

گویا این جا خانه فردوسی بزرگ است.آن را رها کرده و هیچ رسیدگی به آن نمی شود. خانه فردوسی در روستایی به نام پاژ است. 

گرچه اگر فردوسی از  هرجای دیگری بود ، بیش تر به او ارج می نهادند.

دارای دیدگاه اردیبهشت 1, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما
خانه ی راستین فردوسی بزرگ همانا دل ایرانیان میهن دوست است . اما به هر روی می بایست ازین خانه نیز نگهداری و پاسبانی بسیار درخور و شایسته ای می شد که آنگونه که پیداست ، نشده است .
آنگونه که من آگاهی دارم بنا بود چندی پیش روستای پاژ از سوی بنیاد فردوسی و دیگر بنیادها اندکی سامان داده شود ، نمی دانم چنین شد یا نه .
ناگفته نماند هنوز نمی توان بدرستی و روشنی نشان داد که فردوسی بزرگ درست در همین خانه زندگی می کرده است .
با سپاس از شما

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...