دگرگونی کاربرد برخی از واژگان در پارسی

+1 تراز
81 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 30, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در اردیبهشت 18, 1395 از سوی ВОСПУҲР
درود

ریش . (اِ) جراحت . (لغت محلی شوشتر نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ) (برهان ) (زمخشری ) (دهار). زخم و جراحت . (ناظم الاطباء) (انجمن آرا)(آنندراج ). قرحه . (زمخشری ) (نصاب الصبیان ). دمل . (منتهی الارب ). قریح . قرح . (یادداشت مؤلف ) :
گفت فردا نشتر آرم پیش تو
خود بیاهنجم ستم از ریش تو.

رودکی .

چه گوییم واین را چه پاسخ دهیم
یکی تا برین ریش مرهم نهیم .

فردوسی

..............................................

واژه دولت نیز به چم سعادت بوده است

..............................................

واژه شوخ به چرک دست یا ناپاکی به کار می رفته است .

...............................................

واژه مزخرف به چیزی که با زر آراسته شده باشد به کار می رقته است .

................................

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...