رقص لر ها و کرد ها

+2 تراز
197 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ورجاوند (739 تراز)

درود

به گفته پروفسور جینو آلفرد، چهار ویژگی اصلی رقص لر وکرد که در هیچکدام از دیگر رقصهای دنیا وجود ندارد عبارتند از  :
۱_ چرخاندن دستمال در آسمان نشانه آزادی آنها میباشد.
۲_ کوبیدن پاها بر روی زمین نشانه وطن دوستی و وابستگی آنهابه خاک میهن خویش میباشد.
۳_ کی در میان قرار گرفتن زن و مرد در صفوف رقص نشانه تساوی حقوق بین زن ومرد میباشد.
۴_ دست در دست هم داشتن نشانه اتحاد و مهر و دوستی آنهاست که من در هیچ رقص دیگری این خصوصیات ارزشمند و پر معنا را ندیدم.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
0 پاسخ 269 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...