میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آنگاه که بی جنگ و پیکار به بابل درآمدم , همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند .من برده داری را برانداختم . فرمان دادم هر کس در پرستش خدای خود آزاد باشد .شهرهای ویران را آباد کردم.

کورش بزرگ

پیشنهاد ویژه

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در زیر بنویسید و کلید ENTER یا GO را بفشارید ::

نام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
61 دریافت کتاب تاریخ سیستان 6851
62 دریافت کتاب ایران نشستگاه نخستین آریاییان 1305
63 دریافت کتاب قزلباشان در ایران 1744
64 دریافت کتاب آموزش خط پهلوی 12608
65 دریافت کتاب لیلی و مجنون 3563
66 دریافت کتاب مثنوی گلشن راز 1896
67 دریافت کتاب رباعیات خیام 2770
68 دریافت کتاب مجموعه ی اشعار سهراب سپهری 1524
69 دریافت کتاب دیوان رودکی 2624
70 دریافت کتاب هفت پیکر نظامی 1611
71 دریافت کتاب فرهنگ پارسی عمید 1582
72 دریافت کتاب فرهنگ لغت پارسی به کردی 2338
73 دریافت کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 1816
74 دریافت کتاب کلیله و دمنه 1578
75 دریافت کتاب منم کورش شهریار روشنایی ها 3982
76 دریافت کارنامه ی اردشیر بابکان 6838
77 دریافت کتاب اناهیتا 2699
78 دریافت کتاب درفش کاویانی 1887
79 دریافت بوستان و گلستان سعدی 13395
80 دریافت کتاب دیوان حافظ 1730
81 دریافت کتاب از زبان داریوش 8654
82 دریافت کتاب مینوی خرد 7242
83 دریافت کتاب مُروج الذهب و معادن الجوهر 7604
84 دریافت کتاب تاریخ بیهقی (مسعودی) 12605
85 دریافت کتاب تاریخ بخارا 2111
86 دریافت کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) 4702
87 دریافت کتاب ارداویرافنامه 16395
88 دریافت دیوان پروین اعتصامی 2390
89 دریافت کتاب مثنوی معنوی 37549
90 دریافت کتاب تذکرهُ الاولیاء عطار 1643
 
<< آغاز < پیشین 1 2 3 4 پسین > پایان >>
برگه 3 از 4
برگ نخست گنج نبشت


Your SEO optimized title