میهن نما
میهن نما
گفتاورد

مانوئل بربریان

جایگاه گذشته ی ایرانیان در دانش و فرهنگ ، نزد بیگانگان و نیز شوربختانه نزد ما ایرانیان شناخته شده نیست . خویشکاری ما ایرانیان ، شناخت کوششهای نیاکان خود و نشان دادن سهم این کوشش های ایرانی در شکوفایی تاریخ دانش و فرهنگ و تمدن کنونی جهانی است .

مانوئل بربریان ، پدر زمین ساخت ایران

شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در کادر زیر (فیلتر عنوان) بنویسید و کلید ENTER را بفشارید ::

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دریافت کتاب فرهنگ فارسی به پهلوی 119
2 دریافت کتاب تاریخ گردیزی (زین الاخبار) 175
3 دریافت کتاب قحطی بزرگ ایران 169
4 دریافت کتاب تاریخ پیامبران و شاهان - حمزه اصفهانی 249
5 دریافت کتاب "فردوسی" 590
6 دریافت کتاب میراث ایران 615
7 دریافت فرهنگ معین (واژه نامه ی فارسی) 12649
8 دریافت کتاب تاریخ هرودوت 1820
9 دریافت کتاب مجمل التواریخ 1638
10 دریافت کتاب تاریخ ثعالبی 1130
11 کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی 5949
12 دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی 11785
13 دریافت کتاب فرهنگ واژه های شاهنامه 3306
14 دریافت کتاب فتوت نامه سلطانی 4168
15 دریافت کتاب تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی 3515
16 دریافت کتاب چهارمقاله ی عروضی 4652
17 دریافت کتاب اسرارالتوحید 1155
18 دریافت کتاب شاهنامه ی بایسنقری 7547
19 کتاب ماه نخشب (داستان پهلوانان ایران) 3902
20 دریافت لغت فرس اسدی طوسی (چکیده) 2169
21 دریافت کتاب ابن سینا 1444
22 گرشاسپ نامه اسدی توسی 3607
23 دریافت کتاب کشکول از شیخ بهایی 2286
24 دریافت کتاب امیرارسلان نامدار 992
25 گزیده ی دیوان مسعود سعد سلمان 1143
26 دیوان رضی الدین آرتیمانی 1162
27 دریافت منطق الطیر عطار نیشابوری 1130
28 گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه 1590
29 دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی 3470
30 دریافت کتاب با فردوسی 1041
31 دریافت کتاب تاریخ طبرستان 5744
32 کتاب ملانصرالدین همراه با نگاره های زیبا 3432
33 دریافت دیوان فخرالدین عراقی 4117
34 دریافت کتاب نادرشاه افشار 5085
35 دریافت کتاب تاریخ ابن خلدون 1771
36 دریافت کتاب تاریخ ویل دورانت 1396
37 دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران 1940
38 دریافت کتاب رباعیات وحشی بافقی 1228
39 دریافت کتاب عشاقنامه ی عبید زاکانی 1137
40 دریافت کتاب هفت اورنگ جامی 1697
41 دریافت دیوان هاتف اصفهانی 1623
42 دریافت کتاب دو بیتی های باباطاهر 1624
43 دریافت کتاب اسرارنامه ی عطار 3974
44 دریافت دیوان صائب تبریزی 1429
45 دریافت کتاب رباعیات خاقانی 1043
46 دریافت کتاب تاریخ مشروطه در ایران 6774
47 دریافت کتاب تاریخ جهانگشای جوینی 6212
48 دریافت کتاب آشنایی با دفاع مقدس 2882
49 دریافت کتاب ارتش خشایارشاه 1082
50 ایران باستان در آیینه ی مورخان ارمنی 1329
51 دریافت کتاب نوروز نامه 3942
52 دریافت کتاب سفرنامه ی ناصرخسرو 4266
53 دریافت کتاب تاریخ سیستان 5008
54 دریافت کتاب ایران نشستگاه نخستین آریاییان 1049
55 دریافت کتاب قزلباشان در ایران 1155
56 دریافت کتاب آموزش خط پهلوی 6984
57 دریافت کتاب لیلی و مجنون 2566
58 دریافت کتاب مثنوی گلشن راز 1348
59 دریافت کتاب رباعیات خیام 2224
60 دریافت کتاب مجموعه ی اشعار سهراب سپهری 1285
61 دریافت کتاب دیوان رودکی 1968
62 دریافت کتاب هفت پیکر نظامی 1158
63 دریافت کتاب فرهنگ فارسی عمید 1174
64 دریافت کتاب فرهنگ لغت پارسی به کردی 1858
65 دریافت کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 1347
66 دریافت کتاب کلیله و دمنه 1185
67 دریافت کتاب منم کورش شهریار روشنایی ها 3012
68 دریافت کارنامه ی اردشیر بابکان 4858
69 دریافت کتاب اناهیتا 1994
70 دریافت کتاب درفش کاویانی 1411
71 دریافت بوستان و گلستان سعدی 9265
72 دریافت کتاب دیوان حافظ 1325
73 دریافت کتاب از زبان داریوش 5415
74 دریافت کتاب مینوی خرد 4702
75 دریافت کتاب مُروج الذهب و معادن الجوهر 5118
76 دریافت کتاب تاریخ بیهقی (مسعودی) 8619
77 دریافت کتاب تاریخ بخارا 1527
78 دریافت کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) 2782
79 دریافت کتاب ارداویرافنامه 9510
80 دریافت دیوان پروین اعتصامی 1758
81 دریافت کتاب مثنوی معنوی 12114
82 دریافت کتاب تذکرهُ الاولیاء عطار 1353
83 دریافت کتاب پندنامه ی بزرگمهر 3346
84 دریافت کتاب مرزبان نامه 7059
85 دریافت کتاب یادگار زریران 4877
86 دریافت کتاب خسرو و شیرین نظامی 1713
87 دریافت کتاب دلاور زند 5393
88 دریافت کتاب بلبل نامه ی عطار 1656
89 دریافت کتاب کورش نامه 1298
90 دریافت کتاب تاریخ طبری 1892
91 دریافت شاهنامه ی فردوسی 2934
92 شاهنامه به زبان ساده 97214
برگ نخست گنج نبشت
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

چشم و همچشمي كردن

رقابت كردن با ديگران ، هم طرازي نمودن با اطرافيان

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد قادسیه نخستین جنگ بزرگ ایران و عرب
    سلام.تاریخ دست نوشته انسان هاست و بیشک هر امت و گروهی پیروان و مخالفان و جان نثاران و کینه توزانی داشته و دارد و نگارندگان تاریخ هم میتوانند مستثناء از این قائده نباشند.گذشته از اینکه خود متن نگارنده ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : سلام
تبلیغات


Your SEO optimized title