میهن نما
میهن نما
گفتاورد

کاشفی سبزواری

اگر پرسند که چهار ادب کدام است؟ بگوي اول به دو زانو نشستن هم پير را و هم جماعت را. دويم سخن بسيار ناگفتن. سيّم بسيار در خود نگه ناکردن. چهارم آب دهن نا انداختن.

روانشاد حسین واعظ کاشفی سبزواری

شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در کادر زیر (فیلتر عنوان) بنویسید و کلید ENTER را بفشارید ::

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دریافت کتاب فرهنگ فارسی به پهلوی 81
2 دریافت کتاب تاریخ گردیزی (زین الاخبار) 129
3 دریافت کتاب قحطی بزرگ ایران 147
4 دریافت کتاب تاریخ پیامبران و شاهان - حمزه اصفهانی 222
5 دریافت کتاب "فردوسی" 563
6 دریافت کتاب میراث ایران 575
7 دریافت فرهنگ معین (واژه نامه ی فارسی) 11491
8 دریافت کتاب تاریخ هرودوت 1787
9 دریافت کتاب مجمل التواریخ 1587
10 دریافت کتاب تاریخ ثعالبی 1088
11 کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی 5669
12 دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی 10531
13 دریافت کتاب فرهنگ واژه های شاهنامه 3179
14 دریافت کتاب فتوت نامه سلطانی 3975
15 دریافت کتاب تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی 3408
16 دریافت کتاب چهارمقاله ی عروضی 4507
17 دریافت کتاب اسرارالتوحید 1117
18 دریافت کتاب شاهنامه ی بایسنقری 7266
19 کتاب ماه نخشب (داستان پهلوانان ایران) 3811
20 دریافت لغت فرس اسدی طوسی (چکیده) 2119
21 دریافت کتاب ابن سینا 1415
22 گرشاسپ نامه اسدی توسی 3498
23 دریافت کتاب کشکول از شیخ بهایی 2229
24 دریافت کتاب امیرارسلان نامدار 968
25 گزیده ی دیوان مسعود سعد سلمان 1119
26 دیوان رضی الدین آرتیمانی 1131
27 دریافت منطق الطیر عطار نیشابوری 1109
28 گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه 1533
29 دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی 3428
30 دریافت کتاب با فردوسی 1013
31 دریافت کتاب تاریخ طبرستان 5500
32 کتاب ملانصرالدین همراه با نگاره های زیبا 3375
33 دریافت دیوان فخرالدین عراقی 4015
34 دریافت کتاب نادرشاه افشار 4959
35 دریافت کتاب تاریخ ابن خلدون 1736
36 دریافت کتاب تاریخ ویل دورانت 1374
37 دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران 1911
38 دریافت کتاب رباعیات وحشی بافقی 1205
39 دریافت کتاب عشاقنامه ی عبید زاکانی 1106
40 دریافت کتاب هفت اورنگ جامی 1657
41 دریافت دیوان هاتف اصفهانی 1592
42 دریافت کتاب دو بیتی های باباطاهر 1596
43 دریافت کتاب اسرارنامه ی عطار 3877
44 دریافت دیوان صائب تبریزی 1404
45 دریافت کتاب رباعیات خاقانی 1020
46 دریافت کتاب تاریخ مشروطه در ایران 6606
47 دریافت کتاب تاریخ جهانگشای جوینی 6100
48 دریافت کتاب آشنایی با دفاع مقدس 2822
49 دریافت کتاب ارتش خشایارشاه 1064
50 ایران باستان در آیینه ی مورخان ارمنی 1286
51 دریافت کتاب نوروز نامه 3851
52 دریافت کتاب سفرنامه ی ناصرخسرو 4152
53 دریافت کتاب تاریخ سیستان 4944
54 دریافت کتاب ایران نشستگاه نخستین آریاییان 1022
55 دریافت کتاب قزلباشان در ایران 1113
56 دریافت کتاب آموزش خط پهلوی 6699
57 دریافت کتاب لیلی و مجنون 2503
58 دریافت کتاب مثنوی گلشن راز 1296
59 دریافت کتاب رباعیات خیام 2180
60 دریافت کتاب مجموعه ی اشعار سهراب سپهری 1260
61 دریافت کتاب دیوان رودکی 1924
62 دریافت کتاب هفت پیکر نظامی 1139
63 دریافت کتاب فرهنگ فارسی عمید 1146
64 دریافت کتاب فرهنگ لغت پارسی به کردی 1820
65 دریافت کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 1309
66 دریافت کتاب کلیله و دمنه 1157
67 دریافت کتاب منم کورش شهریار روشنایی ها 2947
68 دریافت کارنامه ی اردشیر بابکان 4761
69 دریافت کتاب اناهیتا 1966
70 دریافت کتاب درفش کاویانی 1376
71 دریافت بوستان و گلستان سعدی 9069
72 دریافت کتاب دیوان حافظ 1296
73 دریافت کتاب از زبان داریوش 5261
74 دریافت کتاب مینوی خرد 4599
75 دریافت کتاب مُروج الذهب و معادن الجوهر 5020
76 دریافت کتاب تاریخ بیهقی (مسعودی) 8459
77 دریافت کتاب تاریخ بخارا 1485
78 دریافت کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) 2694
79 دریافت کتاب ارداویرافنامه 9204
80 دریافت دیوان پروین اعتصامی 1715
81 دریافت کتاب مثنوی معنوی 10986
82 دریافت کتاب تذکرهُ الاولیاء عطار 1335
83 دریافت کتاب پندنامه ی بزرگمهر 3246
84 دریافت کتاب مرزبان نامه 6875
85 دریافت کتاب یادگار زریران 4761
86 دریافت کتاب خسرو و شیرین نظامی 1672
87 دریافت کتاب دلاور زند 5282
88 دریافت کتاب بلبل نامه ی عطار 1622
89 دریافت کتاب کورش نامه 1266
90 دریافت کتاب تاریخ طبری 1852
91 دریافت شاهنامه ی فردوسی 2829
92 شاهنامه به زبان ساده 94104
برگ نخست گنج نبشت
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

صلاح مملکت خویش خسروان دانند

آدمی خود صلاح کارش را بهتر از دیگران می داند

پیشنهاد
تبلیغات
تبلیغات
پیام های کاربران
  • شاهنامه به زبان ساده
    اگرشما اشعار فردوسی را بخوانید متوجه می شوید که او مسلمان بوده من برای شما مثالی را می آورم: تو را دانش دین رهاند درست/ در رستگاری ببایدت جست به گفتار پیغمبرت راه جوی/ دل از تیرگیها بدین آب شوی که من... نمایش / پاسخ
    فرستنده : گردآفرید
تبلیغات


Your SEO optimized title