میهن نما
میهن نما
گفتاورد

عبدالمجید ارفعی

مهم‌ترین علتی که سبب شد، کوروش خیلی از سرزمین‌ها را بدون جنگ و خونریزی فتح کند این بود که شهرت دادگری او به همه جا رسیده بود و مردمان نیز از پادشاهی او خرسند بودند؛ چراکه در سایه‌ی پادشاهی او از یورش‌ها و قتل و غارت‌های سالیانه‌ی این قوم یا آن قوم، نجات می‌یافتند. بنابراین اگر کوروش به بخش بزرگی از فرمان خود عمل کرده باشد که تاریخ این را گواهی می‌دهد، او نمونه‌ آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است.

پروفسور عبدالمجید ارفعی

شاهنامه ی فردوسی
تبلیغات

:: برای یافتن کتاب بخشی از نام آن را در کادر زیر (فیلتر عنوان) بنویسید و کلید ENTER را بفشارید ::

فرنام جستار     نمایش # 
# جستار: بازدیدها
1 دریافت کتاب فرهنگ فارسی به پهلوی 184
2 دریافت کتاب تاریخ گردیزی (زین الاخبار) 320
3 دریافت کتاب قحطی بزرگ ایران 221
4 دریافت کتاب تاریخ پیامبران و شاهان - حمزه اصفهانی 311
5 دریافت کتاب "فردوسی" 657
6 دریافت کتاب میراث ایران 708
7 دریافت فرهنگ معین (واژه نامه ی فارسی) 14413
8 دریافت کتاب تاریخ هرودوت 1892
9 دریافت کتاب مجمل التواریخ 1727
10 دریافت کتاب تاریخ ثعالبی 1195
11 کتاب گلستان سعدی به زبان انگلیسی 6459
12 دریافت کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی 14243
13 دریافت کتاب فرهنگ واژه های شاهنامه 3609
14 دریافت کتاب فتوت نامه سلطانی 4493
15 دریافت کتاب تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی 3830
16 دریافت کتاب چهارمقاله ی عروضی 4931
17 دریافت کتاب اسرارالتوحید 1227
18 دریافت کتاب شاهنامه ی بایسنقری 8044
19 کتاب ماه نخشب (داستان پهلوانان ایران) 4152
20 دریافت لغت فرس اسدی طوسی (چکیده) 2301
21 دریافت کتاب ابن سینا 1506
22 گرشاسپ نامه اسدی توسی 3804
23 دریافت کتاب کشکول از شیخ بهایی 2426
24 دریافت کتاب امیرارسلان نامدار 1042
25 گزیده ی دیوان مسعود سعد سلمان 1228
26 دیوان رضی الدین آرتیمانی 1249
27 دریافت منطق الطیر عطار نیشابوری 1173
28 گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه 1702
29 دریافت دیوان اشعار فروغی بسطامی 3562
30 دریافت کتاب با فردوسی 1103
31 دریافت کتاب تاریخ طبرستان 6206
32 کتاب ملانصرالدین همراه با نگاره های زیبا 3557
33 دریافت دیوان فخرالدین عراقی 4293
34 دریافت کتاب نادرشاه افشار 5329
35 دریافت کتاب تاریخ ابن خلدون 1862
36 دریافت کتاب تاریخ ویل دورانت 1443
37 دریافت کتاب تاریخ ادبیات ایران 2019
38 دریافت کتاب رباعیات وحشی بافقی 1277
39 دریافت کتاب عشاقنامه ی عبید زاکانی 1195
40 دریافت کتاب هفت اورنگ جامی 1785
41 دریافت دیوان هاتف اصفهانی 1686
42 دریافت کتاب دو بیتی های باباطاهر 1668
43 دریافت کتاب اسرارنامه ی عطار 4159
44 دریافت دیوان صائب تبریزی 1495
45 دریافت کتاب رباعیات خاقانی 1116
46 دریافت کتاب تاریخ مشروطه در ایران 7020
47 دریافت کتاب تاریخ جهانگشای جوینی 6555
48 دریافت کتاب آشنایی با دفاع مقدس 3071
49 دریافت کتاب ارتش خشایارشاه 1129
50 ایران باستان در آیینه ی مورخان ارمنی 1424
51 دریافت کتاب نوروز نامه 4090
52 دریافت کتاب سفرنامه ی ناصرخسرو 4493
53 دریافت کتاب تاریخ سیستان 5170
54 دریافت کتاب ایران نشستگاه نخستین آریاییان 1099
55 دریافت کتاب قزلباشان در ایران 1237
56 دریافت کتاب آموزش خط پهلوی 7522
57 دریافت کتاب لیلی و مجنون 2694
58 دریافت کتاب مثنوی گلشن راز 1416
59 دریافت کتاب رباعیات خیام 2323
60 دریافت کتاب مجموعه ی اشعار سهراب سپهری 1331
61 دریافت کتاب دیوان رودکی 2069
62 دریافت کتاب هفت پیکر نظامی 1211
63 دریافت کتاب فرهنگ فارسی عمید 1223
64 دریافت کتاب فرهنگ لغت پارسی به کردی 1939
65 دریافت کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری 1398
66 دریافت کتاب کلیله و دمنه 1248
67 دریافت کتاب منم کورش شهریار روشنایی ها 3181
68 دریافت کارنامه ی اردشیر بابکان 5058
69 دریافت کتاب اناهیتا 2079
70 دریافت کتاب درفش کاویانی 1485
71 دریافت بوستان و گلستان سعدی 9646
72 دریافت کتاب دیوان حافظ 1388
73 دریافت کتاب از زبان داریوش 5695
74 دریافت کتاب مینوی خرد 4917
75 دریافت کتاب مُروج الذهب و معادن الجوهر 5380
76 دریافت کتاب تاریخ بیهقی (مسعودی) 8979
77 دریافت کتاب تاریخ بخارا 1616
78 دریافت کتاب کوروش کبیر (ذوالقرنین) 3000
79 دریافت کتاب ارداویرافنامه 10161
80 دریافت دیوان پروین اعتصامی 1853
81 دریافت کتاب مثنوی معنوی 15050
82 دریافت کتاب تذکرهُ الاولیاء عطار 1407
83 دریافت کتاب پندنامه ی بزرگمهر 3517
84 دریافت کتاب مرزبان نامه 7477
85 دریافت کتاب یادگار زریران 5060
86 دریافت کتاب خسرو و شیرین نظامی 1797
87 دریافت کتاب دلاور زند 5680
88 دریافت کتاب بلبل نامه ی عطار 1762
89 دریافت کتاب کورش نامه 1359
90 دریافت کتاب تاریخ طبری 1968
91 دریافت شاهنامه ی فردوسی 3058
92 شاهنامه به زبان ساده 101704
برگ نخست گنج نبشت
تبلیغات
تبلیغات
گفتگو و پرسش و پاسخ
تبلیغات
داستانزد ایرانی

دهنش بوی شیر می دهد

هنوز مانند بچه هاست

پیشنهاد
تبلیغات
پیام های کاربران
  • نبرد شاپور ذوالاکتاف با عربان
    دو قرن سکوت که قضیه اش مشخصه نویسنده اش خودش هم بعداً گفت این منابع این کتاب معتبر نیست تاریخ طبری نمی دونم چطور بعضیها به تاریخ طبری استناد میکنند طبری نه مورخ بود و نه کتیبه خوان طبری وقتی واقعه شاپور را گفته چند صد سال از اون قضیه گذشته بوده ، بعنی طبری اون قدر از تاریخ اون زمان میدونسته که آدم عادی این دوره میدونه ، شاید هم ماها بیشتر از او به واسطه کتیبه ها و ترقّيِ علم و تاریخ و کتیبه خوانی ... نمایش / پاسخ
    فرستنده : آزاد
تبلیغات


Your SEO optimized title