خواجه ای برای خود آرامگاهی ساخت . یک سال تمام در آنجا کار کردند تا به پایان رسید . خواجه از استاد بنا که مرد ظریفی بود ، پرسید : این عمارت را دیگر چه می باید ؟ گفت : وجود شریف شما ! (لطائف الطوائف رویه ی 307 )

 
MehreMihan.IR Version 1.3.0, All Rights Reserved
تبلیغات


Your SEO optimized title