روستایی ای با زن خویش در کار دامادی دو پسر جوان خود رای میزد و از تنگدستی و ناتوانایی خویش گله می کرد . پسر کهتر که تا آنگاه در گوشه ای خاموش نشسته بود ، چاره اندیشی را سر بر آورد و گفت : پدر !  امسال برای یکی مان زن بگیر ، سال دیگر برای برادرم. امثال و حکم دهخدا

 
MehreMihan.IR Version 1.3.0, All Rights Reserved
تبلیغات


Your SEO optimized title