پسر خردسالی از خانه به درآمد . کسی از او پرسید : پدرت کجاست ؟ گفت در خانه است و دروغ بر خدا می بندد . پرسید : چگونه ؟ گفت : آیینه به دست گرفته و در آن چهره ی خود را می نگرد و می گوید : سپاس مر آن خدای را که نیکو ساخت صورت و سیرت مرا . لطایف الطوائف

 
MehreMihan.IR Version 1.3.0, All Rights Reserved
تبلیغات


Your SEO optimized title