روزی ، بهلول به سرای هارون الرشید وارد شد . یکی از وزرا جلو آمد و گفت : بشارت باد تو را ای بهلول که خلیفه تورا بر میمونها و خوکها سرور و سردار گردانیده ! بهلول گفت : بس گوش به من دار و فرمان من را به جای آر که  امروز از جمله رعایای منی .(بهارستان جامی)

 
MehreMihan.IR Version 1.3.0, All Rights Reserved
تبلیغات


Your SEO optimized title