خروسی را پیش مردی احول (دوبین) بسته بودند . او را گفتند : هیچ می دانی که مردم احول ، یکی را دو می بیند ؟ گفت : این سخن غلط صریح و کذب محض است ، زیرا که اگر چنین بودی باید که حال من ، این دو خروس را چهار دیدمی . لطایف الطوایف

 
MehreMihan.IR Version 1.3.0, All Rights Reserved
تبلیغات


Your SEO optimized title